Kalendarium imprez

Kalendarium

XXXV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc Termin: 2018-05-12 - 2018-05-15 | Miejsce: Jachranka

XXXV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc

17th International Conference of Historical Geographers 2018

Termin: 2018-07-15 - 2018-07-20 | Miejsce: Warszawa | Ilość uczestników: 500

Usługi świadczone przez Biuro PTQV w imieniu Organizatora:
1. Internetowa rejestracja zgłoszeń i płatności, w tym: przygotowanie podstrony do istniejącego serwisu internetowego z możliwością rejestracji użytkowników online oraz jej późniejszej aktualizacji, przyjmowaniem płatności online poprzez minimum 3 rodzaje płatności; przelew internetowy, karta kredytowa, przelew tradycyjny. Automatyczne rozsyłanie zarejestrowanym uczestnikom informacji o zbliżających się terminach nieuregulowanych płatności zgodnie z harmonogramem wskazanym przez Organizatora, gromadzone środków pieniężnych na odrębnym subkoncie Biura PTQV.
2. Aplikacja mobilna - przygotowanie i prowadzenie dla zarejestrowanych uczestników Kongresu aplikacji na urządzenia mobilne z funkcjami oglądania i komentowania online zarejestrowanych posterów i głosowania na nie, komunikowania się z uczestnikami i pomiędzy nimi, z zaznaczeniem miejsc Kongresu, z funkcją zaawansowanego przeszukiwania programu Kongresu, z informacjami o Warszawie i o wycieczkach fakultatywnych, udostępnienie Organizatorowi na koniec każdego dnia Kongresu treści komentarzy i wyników głosowania.
3. Prowadzenie recepcji konferencji - zapewnienie doświadczonej, posługującej się sprawnie językiem angielskim obsługi stanowiska recepcyjnego w czasie trwania obrad.
Pozostałe usługi świadczone przez Biuro PTQV w imieniu własnym:
1.Organizacja uroczystej kolacji rekomendowanej uczestnikom Kongresu przez Organizatora
2.Organizacja wyjazdów studyjnych rekomendowanych uczestnikom Kongresu przez Organizatora

XX Lubelskie Spotkania Naukowe Termin: 2018-09-06 - 2018-09-08 | Miejsce: Kazimierz Dolny

XX Lubelskie Spotkania Naukowe

VI Międzynarodowe Targi Transportu i Logistyki w Warszawie Termin: 2018-11-06 - 2018-11-08 | Miejsce: Warszawa

VI Międzynarodowe Targi Transportu i Logistyki w Warszawie