Kalendarium imprez

Kalendarium

XVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Chirurgia onkologiczna wieku rozwojowego. Spójrzmy wstecz, abyśmy wiedzieli, dokąd iść…” Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie Termin: 2018-02-02 - 2018-02-03 | Miejsce: Warszawa | Ilość uczestników: 100
Obsługa techniczna konferencji Budowa i obsługa strony www konferencji Budowa stoisk dla sponsorów i wystawców Catering, przerwy kawowe, posiłki i bankiety Wystawianie faktur VAT online dla uczestników za udział w konferencji, zawieranie umów sponsorskich Rezerwację hoteli dla uczestników konferencji za pomocą dedykowanego systemu rezerwacji online,

Stworzenie i uruchomienie strony kongresowej wraz z możliwością rejestracji uczestników online, obsługa rejestracji i płatności, obsługa kwestii wystawienniczych/umowy/fakturowanie wpłat/koordynacja działań przy montażu stoisk (transport/montaż/demontaż), ścisła współpraca z hotelem w zakresie realizacji zdarzenia, zapewnienie pełnego zaplecza techniczno-realizatorskiego i cateringowego konferencji, nadzór nad rezerwacjami pokoi dla uczestników. Zapewnienie stanowiska recepcyjnego.

17th International Conference of Historical Geographers 2018

Termin: 2018-07-15 - 2018-07-20 | Miejsce: Warszawa | Ilość uczestników: 500
Obsługa techniczna konferencji Elektroniczny system obługi konferencji Przyjmowanie zgłoszeń i rejestrację użytkowników Program turystyczny dla osób towarzyszących,

Usługi świadczone przez Biuro PTQV w imieniu Organizatora:
1. Internetowa rejestracja zgłoszeń i płatności, w tym: przygotowanie podstrony do istniejącego serwisu internetowego z możliwością rejestracji użytkowników online oraz jej późniejszej aktualizacji, przyjmowaniem płatności online poprzez minimum 3 rodzaje płatności; przelew internetowy, karta kredytowa, przelew tradycyjny. Automatyczne rozsyłanie zarejestrowanym uczestnikom informacji o zbliżających się terminach nieuregulowanych płatności zgodnie z harmonogramem wskazanym przez Organizatora, gromadzone środków pieniężnych na odrębnym subkoncie Biura PTQV.
2. Aplikacja mobilna - przygotowanie i prowadzenie dla zarejestrowanych uczestników Kongresu aplikacji na urządzenia mobilne z funkcjami oglądania i komentowania online zarejestrowanych posterów i głosowania na nie, komunikowania się z uczestnikami i pomiędzy nimi, z zaznaczeniem miejsc Kongresu, z funkcją zaawansowanego przeszukiwania programu Kongresu, z informacjami o Warszawie i o wycieczkach fakultatywnych, udostępnienie Organizatorowi na koniec każdego dnia Kongresu treści komentarzy i wyników głosowania.
3. Prowadzenie recepcji konferencji - zapewnienie doświadczonej, posługującej się sprawnie językiem angielskim obsługi stanowiska recepcyjnego w czasie trwania obrad.
Pozostałe usługi świadczone przez Biuro PTQV w imieniu własnym:
1.Organizacja uroczystej kolacji rekomendowanej uczestnikom Kongresu przez Organizatora
2.Organizacja wyjazdów studyjnych rekomendowanych uczestnikom Kongresu przez Organizatora