Archiwum

The New Frontiers In Orthopaedic Oncology

Termin: 2017-09-28 - 2017-09-30 | Miejsce: Szczecin | Ilość uczestników: 200

XVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Chirurgia onkologiczna wieku rozwojowego. Spójrzmy wstecz, abyśmy wiedzieli, dokąd iść…” Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie

Termin: 2015-11-26 - 2015-11-27 | Miejsce: Warszawa | Ilość uczestników: 112
Budowa i obsługa strony www konferencji Prowadzenie sekretariatu konferencji Nagłośnienie i oświetlenie Przyjmowanie wpłat online na wydzielony rachunek za udział w konferencji Rezerwację hoteli dla uczestników konferencji za pomocą dedykowanego systemu rezerwacji online, Projekt i druki materiałów konferencyjnych takich jak programy, katalogi, ulotki, teczki, notesy dla uczestników konferencji.

Usługi obejmowały wynajem i aranżację powierzchni konferencyjnej wraz z niezbędnym wyposażeniem technicznym, organizację powierzchni wystawienniczej, zapewnienie noclegów dla uczestników konferencji, stworzenie platformy internetowej wraz z możliwością dokonywania rejestracji uczestników online, pełna obsługa rejestracji oraz płatności, projekt oraz wykonawstwo materiałów konferencyjnych, aranżację i obsługę stanowiska recepcyjnego.

European Symposium of Biomaterials In Orthopaedics and Spine

Termin: 2015-04-16 - 2015-04-18 | Miejsce: Poznań | Ilość uczestników: 350
Obsługa techniczna konferencji Budowa i obsługa strony www konferencji Rezerwację hoteli dla uczestników konferencji za pomocą dedykowanego systemu rezerwacji online, Bilety lotnicze dla uczestników konferencji Projekt i druki materiałów konferencyjnych takich jak programy, katalogi, ulotki, teczki, notesy dla uczestników konferencji.

"Uslugi obejmowały wynajem i aranżację powierzchni konferencyjnej wraz zniezbędnym zapleczem technicznym, organizację powierzchni wystawienniczej, zapewnienie noclegów dla uczestników konferencji, organizację przelotów oraz transferów lotnisko - hotel - lotnisko dla zaproszonych gości z zagranicy, stworzenie i obstugę systemu internetowej rejestracji uczestnictwa w konferencji, projekt oraz wykonawstwo identyfikatorów konferencyjnych, aranzację oraz obslugę stanowiska recepcyjnego i rejestracyjnego, organizację pobytu uczestników i zaproszonych gości."

7 Kongres International Pediatric Transplant Association (IPTA)

Termin: 2013-07-13 - 2013-07-16 | Miejsce: Warszawa | Ilość uczestników: 385
Obsługa techniczna konferencji Przyjmowanie wpłat online na wydzielony rachunek za udział w konferencji Wystawianie faktur VAT online dla uczestników za udział w konferencji, zawieranie umów sponsorskich

Koordynacja działań związanych z przygotowaniem technicznym miejsca konferencji oraz wystawą firm farmaceutycznych, umowy, przyjmowanie płatności na dedykowane subkonto Biura PTQV, fakturowanie wpłat. Prowadzenie recepcji konferencji - zapewnienie doświadczonej, posługującej się sprawnie językiem angielskim obsługi stanowiska recepcyjnego w czasie trwania obrad.