Kongres Akademia Pulmonologii i Alergologii Praktycznej
18-19 października 2019
Kongres Akademia Pulmonologii i Alergologii Praktycznej

Zakwaterowanie:

Kontakt

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących zakwaterowania prosimy o kontakt z operatorem:
Magdalena Bartnicka
tel: +48 22 322 85 38, email: bartnicka@ptqv.pl